Skuteczne antyseptyczne działanie ozonu na bakterie, wirusy, grzyby sprawia, że łatwo możemy zrozumieć jak cenny jest wpływ preparatów ozonowanych na skórę.

Bakteriobójcze działanie – aktywny ozon

Działanie Olvizone zostało przebadane wobec Gronkowca złocistego oraz Pałeczki ropy błękitnej, dwóch groźnych patogenów atakujących skórę i powodujących zakażenia trudne w leczeniu.

Gronkowiec złocisty (łac. Staphylococcus aureus) jest to bakteria występująca w na skórze ludzi i zwierząt. Nosicielstwo występuje szczególnie często pośród personelu szpitalnego, co ma szczególne znaczenie dla szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych. Toksyna gronkowca jest bardzo odporna na działanie wysokiej temperatury, nie niszczy jej nawet gotowanie przez 30 minut.

Niszczący wpływ Olvizone na gronkowca złocistego najlepiej widać pod mikroskopem. Badanie takie wykonano w laboratorium, gdzie na dwie próbki naniesiono tą bakterię, po czym jedną z próbkę pokryto Olvizone, drugą zaś pozostawiono bez jakiegokolwiek leku. Pod mikroskopem widać jak Olvizone zlikwidował komórki gronkowca złocistego.

Gronkowiec złocisty najczęściej powoduje zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich, zakażenia układowe, zakażenia lub zatrucia związane z produkcją toksyn.

Zakażenia ropne skóry, tkanek podskórnych oraz tkanek miękkich:

 • czyraki, jęczmień, ropnie
 • ropne zakażenia ran pooperacyjnych, pourazowych i innych
 • liszajec (zwykle gronkowiec wtórnie dołącza się zakażenia paciorkowcem ropotwórczym)
 • zapalenie sutka u kobiet karmiących piersią
 • zapalenie mieszka włosowego

Drugą, niebezpieczną bakterią jest Pałeczka ropy błękitnej (łac. Pseudomonas aeruginosa). Jest jednym z najważniejszych i najgroźniejszych drobnoustrojów powodujących zakażenia wewnątrzszpitalne. Leczenie zakażenia Pseudomonas aeruginosa jest trudne ze względu na dużą oporność tej bakterii na antybiotyki.

Działanie Olvizone zostało przebadane również wobec Pałeczki ropy błękitnej w testach laboratoryjnych. Poniższe zdjęcie ukazuje obraz widoczny w mikroskopie, na którym widać w jakim stopniu Olvizone zlikwidowało bakterię.

Do czynników ryzyka rozwinięcia procesu chorobowego w wyniku infekcji pałeczką ropy błękitnej należą:

 • choroby hematologiczne
 • pacjenci długo przebywający na Oddziałach Intensywnej Terapii
 • nowotwory, chemioterapia
 • zaburzenia odporności (m.in. AIDS, pacjenci po transplantacji)
 • oparzenia
 • mukowiscydoza
 • obecność cewników dożylnych oraz rurek intubacyjnych
 • neutropenia
 • cukrzyca